чикл

 • 61иркен — с. 1. Кысынкы булмаган, киң (урын тур.). Кысып тормаган (өс һәм аяк киеме тур.) 2. Ачыклык, ачык һава иркендә йөрү 3. Ирекле, бәйсез 4. и. Ирек (2,4,5) , бәйсезлек 5. рәв. Җиңел, ансат, кыенсынмыйча. Тартынмыйча, уңайсызланмыйча и. сөйләшү.… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 62итәк — 1. Күлмәк, алъяпкыч, пальто һ. б. ш. ның билдән түбәнге өлеше 2. Юбка 3. Киемнең алды; тез, ал бер итәк чикләвек 4. Биек нәрсәнең түбәнгә таба сөзәкләнеп җәелеп киткән аскы кырые, чите кыя итәге 5. Урман, болын, күк һ. б. ш. кырые офык итәге 6.… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 63йомылу — 1. Ябылу, бер берсенә орынып тору (иреннәр, күз кабаклары тур.). Укмашу (чәчәк тур.) 2. Бетәшү, ябылу, төзәлү (яра тур.) 3. Бөгәрләнү, йомарлану эт йомылып җиргә сеңде 4. күч. Качу, яшеренү, посу 5. күч. Тирә юньнән читләшү, аралашмыйча яшәү.… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 64йөгәнсез — 1. Йөгәне юк 2. күч. Тотнаксыз, әдәпсез, азгын. Үзирекле, башбаштак. шигъ. Ирекле, бернәрсә белән дә чикләнмәгән й. шаян …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 65казак — I. 1. XVI XVII гас. урыс дәүләтенең чикләренә (Дон, Җаек, Запорожьега) качып киткән кеше. XVIII гас. Дон, Кубань, Терек, Оренбург кебек өлкәләрендә махсус гаскәри частьләрдә хезмәт иткән хәрби сословие вәкиле 3. Элеккеге хәрби өлкәләрдә туып… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 66карантин — 1. Йогышлы чир таралмасын өчен авыруларның башкалар белән аралашуын чикләү чаралары системасы 2. Вакытлы изоляциядә тоту чоры …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 67квартал — 1. Елның дүрттән бер өлеше (өч ай) 2. Шәһәрнең дүрт яктан кисешеп үтә торган урамнар белән чикләнгән өлеше. Урамның ике чат арасындагы өлеше 3. Урман хуҗалыгында билгеле зурлыкта бүленгән квадрат форм. участок …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 68кедр — 1. Наратлар семь. ылыслы мәңге яшел агач Ливан кедры 2. Чикләвек бирүче кайбер нарат төрләренең халыкта киң таралган исеме …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 69киң — (КИҢӘЮ) (КИҢӘЙТҮ) – с. 1. Аркылысы, иңе озын, зур булган; киресе – тар. 2. Зур мәйдан алып торган, тирә якка бик ерак сузылган; иркен. Аркылысы, иңе зур, иркен булган, тәнгә ятып тормый торган (кием тур.) 3. күч. Аяк яки кул хәрәкәтләре эре һәм… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 70кисемтә — 1. Туры сызыкның ике яктан чикләнгән кисәге 2. Кисеп алынган аерым өлеш, кисәк …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге